Nyheter!

20220911: Föreningen som äger marken kring båthusområdet och båtiläggningen har beslutat införa en frivillig båtiläggningsavgift om 50 kr. De kommer sätta upp ett anslag med anvisningar för att betala via swish. 

De skriver så här: Gimmen Gemenskap Ekonomiska Förening beslutade på senaste Årsstämman att en båtisättningsavgift skulle tas av båtägare som inte var medlem i föreningen.  Avgiften bygger på frivillighet men naturligtvis vädjar vi till båtägarna att de skall betala avgiften som förslagsvis är satt till 50:-kr. Inkomsterna som kommer in från båtisättningsavgifterna kommer att användas för underhåll av båtisättningsplatserna och parkeringsplatsen som nyligen i ordningsställdes för båtägare med trailer. Båthusområdet som är ett privatägt område omfattas även av nya föreskrifter som kommer att anslås inom kort.

 

20220327: Uppdaterade fiskeregler Gimmen!
Vi har minkfällor för utlåning för de som önska hjälpa till och reducera antalet minkar runt Gimmen. Kontakta Gösta på 070 - 786 02 07


Vi finns även på Facebook (du måste logga in med ditt eget konto först):  https://www.facebook.com/groups/115259358567355/

Fiskeregler för Gimmen 2022 -

 •  Allt fiske i Gimmen är förbjudet förutom enligt de undantag som medges enligt nedanstående.
 •  Med fiskekort får fiske endast bedrivas med handredskap, förutom av den typ som undantages nedan.
 •  Med fiskerättsbevis får fiske bedrivas med handredskap och utestående redskap (mjärde & ryssja)
 •  Barn under 15 år fiskar på målsmans kort och kvot
 •  Utestående redskap ska vara märkta med ägarens namn och adress. Omärkta beslagtas.
 •  Fiske med utter, pulka, ståndkrok och gäddsax är inte tillåtet.
 •  Högst 1 spö per kort.
 •  Maximalt 4 spön per båt (1 fiskekort per spö)
 •  Högst två (2) ädelfiskar per person och dag oavsett antal fiskekort.
 •  Minimimått: Öring – 45 cm Röding - 30 cm
 •  Maxmått: Gädda - 90 cm Aborre - 40 cm
 •  Endast ett kort per person vid angling. Maximalt 10 redskap per kort. Traditionell angelkrok ska användas.
 •  Endast ett kort per person vid ismete (fiske med betesfisk och trekrok). Maximalt 4 spön per kort.

Fiskeförbud gäller i Gimån samt Gimmens tillflöden 1/9 – 31/12.

 Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att följa gällande fiskeregler samt medföra, och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort & ID –handling vid fiske. Överträdelser av regler medför skyldighet att betala kontrollavgift om 2000 kr. Tjuvfiske (fiske utan fiskekort) polisanmäls.

 Fisketillsyn utförs av följande, av länsstyrelsen förordnade, personer:
Jan-Olov Hedberg, Lars Jonsson, Kjell Larsson, Magnus Holm, Dan Hallin,  Mikael Karlsson, Gösta Grånäs, Anders Hedlund (ytterligare personer kan tillkomma under året)

Vid tillsyn bär fisketillsynspersonen alltid tjänstetecken och medför förordnande som uppvisas om så önskas.

FISKA I GIMMEN -  Fiskekort och allmän information 2022-

 (Se även ”Fiskeregler för Gimmen 2022-”)

 Fiskekort

 Priser 2021                                                           Fiskerättsbevis/Fiskekort

 Årskort                                                                             150 kr / 300 kr

(årskort köpta före årets fiskestämma gäller 2022)

Dagkort                                                                                70 kr

Båthyra                                                                                100 kr/dag

 Barn under 15 år fiskar på målsmans kort och kvot.  

 Fiskekort för Lissjön endast via ifiske.se - se separata regler vid sjön

  Fiskekortsförsäljning

Vestlis fiske i Borlänge och Djurås                                     0241–513465

Visit södra Dalarna                                                              Internet

Dalarna Älv-Camping                                                                         070-530 04 05

Sonja Brolin, Gimmen (Nordänden)                                    0243 - 10706

www.ifiske.se

 •  Båtkort säljes via i-Fiske
 •  Fiskerättsbevis löses hos Gimmens Fvofs kassör Lars Jonsson 070 - 2857833. laarjon@gmail.com

 Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att läsa och följa gällande fiskeregler samt medföra och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort och ID – handling vid fiske.

 

© Copyright Gimmenfiske