Nyheter!

202101: Iakttag försiktighet vid allt isfiske på våra sjöar. Läs gärna mer här om säkerhet på is: 
20210106: Vi öppnar Svarttjärn för fiske från och med Fredag den 8 januari klockan 9
202011: Fisket i Svarttjärn är stoppat från och med den 9 november! 
202009: Arbetet med att etablera en ytterligare båtiläggningsplats i Östersjön har stött på hinder på grund av omarrondering. Vi arbetar vidare med frågan. Tills vidare hänvisas främst till båthusområdet för iläggning av båtar, men respektera reglerna om att dela ekipage och parkera ordentligt med både bil och vagn. Marken vid båthusen är inte något som FVOF förfogar över utan ägs av en ekonomisk förening (GGEF). När vi som fiskar är där, är vi gäster på deras område och givetvis följer med det att vi respekterar de regler som gäller för området. Regler finns uppsatta på anslagstavla centralt vid parkeringsområdet.
202009: Vi kommer under hösten sätta i mer öring i Gimmen!
202009: Som vanligt så är allt fiske i Svarttjärn avlyst under inledningen av älgjakten, den 12-13 oktober detta år.
202009: Provfisket efter kräftor har, återigen, visat på ytterst liten förekomst. De fåtal som fångas är små. Så än inget hopp om kräftfiske i Gimmen.
202005: Vi har nu minkfällor för utlåning för de som önska hjälpa till och reducera antalet minkar runt Gimmen. Kontakta Gösta på 070 - 786 02 07
202004: Årets fiskestämma genomförd. Nya fiskeregler - se under respektive flik.


Vi finns även på Facebook (du måste logga in med ditt eget konto först):  https://www.facebook.com/groups/115259358567355/

Fiskeregler för Gimmen 2020–21

 •  Allt fiske i Gimmen är förbjudet förutom enligt de undantag som medges enligt nedanstående.
 •  Med fiskekort får fiske endast bedrivas med handredskap, förutom av den typ som undantages nedan.
 •  Med fiskerättsbevis får fiske bedrivas med handredskap och utestående redskap (mjärde & ryssja)
 •  Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot
 •  Utestående redskap ska vara märkta med ägarens namn och adress. Omärkta beslagtas.
 •  Fiske med utter, pulka, ståndkrok och gäddsax är inte tillåtet.
 •  Högst 1 spö per kort.
 •  Maximalt 4 spön per båt (1 fiskekort per spö)
 •  Högst två (2) ädelfiskar per person och dag oavsett antal fiskekort.
 •  Minimimått: Öring – 45 cm Röding - 30 cm
 •  Endast ett kort per person vid angling. Maximalt 10 redskap per kort. Traditionell angelkrok ska användas.
 •  Endast ett kort per person vid ismete (fiske med betesfisk och trekrok). Maximalt 4 spön per kort.

Fiskeförbud gäller i Gimån samt Gimmens tillflöden 1/9 – 31/12.

 Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att följa gällande fiskeregler samt medföra, och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort & ID –handling vid fiske. Överträdelser av regler medför skyldighet att betala kontrollavgift om 2000 kr. Tjuvfiske (fiske utan fiskekort) polisanmäls.

 Fisketillsyn utförs av följande, av länsstyrelsen förordnade, personer:
Jan-Olov Hedberg, Lars Jonsson, Kjell Larsson, Magnus Holm, Dan Hallin, Sara Hallin, Mikael Karlsson, Claes Svedberg, Gösta Grånäs, Anders Hedlund.

Vid tillsyn bär fisketillsynspersonen alltid tjänstetecken och medför förordnande som uppvisas om så önskas.

FISKA I GIMMEN -  Fiskekort och allmän information 2020-21

 (Se även ”Fiskeregler för Gimmen 2020-21”)

 Fiskekort

 Priser 2020-21                                                      Fiskerättsbevis/Fiskekort

 Årskort                                                                                125 kr / 250 kr

Dagkort                                                                                50 kr

Båthyra                                                                                100 kr/dag

 Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot.  

 Fiskekort för Lissjön endast via ifiske.se - se separata regler vid sjön

  Fiskekortsförsäljning

Vestlis fiske i Borlänge och Djurås                                     0241–513465

Visit södra Dalarna                                                              Internet

Dalarna Älv-Camping                                                                         070-530 04 05

Ingalill Andersson, båthusen                                                0243–230360

Sonja Brolin, Gimmen (Nordänden)                                    0243 - 10706

www.ifiske.se

 •  Båtkort säljes hos Ingalill Andersson (Båthusen)
 •  Fiskerättsbevis löses hos Gimmens Fvofs kassör Lars Jonsson 070 - 2857833. laarjon@gmail.com
 •  Vattenskoterförbud gäller i Gimmen enligt länsstyrelsens förordning.

 Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att läsa och följa gällande fiskeregler samt medföra och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort och ID – handling vid fiske.

 

© Copyright Gimmenfiske